Remote Support

Wanneer er zich problemen voordoen op uw computer bij gebruik van onze software, dan kunnen wij u helpen via Remote Support. Deze online support tool stelt onze medewerkers in staat tijdelijk via internet mee te kijken op uw computer.

​Wij kunnen hierbij in aanraking komen met persoonsgegevens in uw systeem. In dat geval is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en moeten wij met u een verwerkersovereenkomst afsluiten. Pas nadat wij een getekend exemplaar hiervan retour ontvangen hebben kunnen wij u van dienst zijn.

Bij het verlenen van remote support vragen wij u een actief toegangsbeleid te voeren en onze programma’s te gebruiken. Alleen na uw expliciete toestemming kijken wij mee. U wordt verzocht alle privacy gevoelige informatie / programma’s af te sluiten welke niet benodigd zijn voor onze dienstverlening.

Om Remote Support verder mogelijk te maken zijn drie eenvoudige stappen nodig:

  1. Download en voer het programma uit op de computer waar het probleem zich voordoet.
  2. Door op onderstaande link te klikken kunt u het programma openen en bent u akkoord met onze voorwaarden.
  3. Vul uw naam in en de door onze medewerker afgegeven Support Key (9-cijferig)

Voorwaarden:

De kosten voor deze service (gerekend per blok van 15 min.) kunnen aan u doorbelast worden afhankelijk van gekozen abonnement service/onderhoud.

Klik hier om akkoord te gaan en remote support op te starten